За нас

„Уни Инвест” ЕООД е инвестиционно дружество създадено през 2014 г., фирми с дългогодишен опит и с множество успешни проекти в строителната сфера. Основната цел е проектиране и строителство на жилищни, обществени, административни и офис сгради. Нашата основна мисия е да направим хората щастливи в собствения им дом или офис чрез съчетаване на удобство, качество и лукс.

Екипът ни от професионалисти се грижи за създадване на иновативни решения насочени към нуждите на нашите клиенти като едновременно с това следи за тяхното прецизно изпълнение в предвидените срокове. Стриктно се придържаме към принципите на взаимно доверие, уважение и прозрачност.

Сградите построени от Уни Инвест ЕООД са проектирани по най-високи стандарти с просторни двустайни и едностайни апартаменти, общи и търговски площи, които да бъдат възможно най-функционални за техните купувачи. Като стандарт към сградите се предвиждат подземни паркоместа, които се предлагат за продаване.

Обекти построени от Уни Инвест

Налични имоти за продажба

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от УНИ ИНВЕСТ ЕООД
euro project euro project

На 09.12.2021 г. УНИ ИНВЕСТ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-2903-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Продължителността на проекта е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Производство на бетони и бетонови смеси www.unibetoni.com
Производство на бетони и бетонови смеси